Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te sopra tutti noi.

Persi in un mondo d’oscurità lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in Cielo!

Solo il perdono riporterà pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà come gli tuoi.

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in Cielo!

Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo crederà!

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in Cielo!

Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi!

 

 

 

Versione originale:

Wznoszę swe oczy ku górom, skąd Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On Miłosiernym jest!

Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran, Nowe życie tchnąć!
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

Gdyby nam Pan nie odpuścił win, Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my Czyńmy jak nasz Bóg!

Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch. Niech to widzi świat!

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż Żyje Pan, Twój Bóg!